Erfrecht in Spanje, praktisch tips

Erfrecht in Spanje is heel anders dan het erfrecht in Nederland en België.

Heb je een eigendom in Spanje dan moet is het best dat er een testament gemaakt is in België of Nederland.
Dit is de eerste stap om alles vlot te laten verlopen.

Erfrecht in Spanje
Costa Orihuela Erfrecht in Spanje

Is er geen Belgisch of Nederlands testament wordt de zaak onmiddellijk ingewikkelder bij een overlijden.
Dit natuurlijk wanneer de overleden gedomicilieerd was in Spanje.
Maar is het domicilie in België of Nederland gebleven , dan is dit stukken eenvoudiger.

Spaanse Notaris

Dan raadpleeg je best een notaris.

Om te weten of je ouders een in Spanje een testament opgemaakt hebben kan je eerst dit navragen bij je notaris thuis.
Hopelijk is alles in orde.

Zo niet moet je een originele verklaring van overlijden in Spanje aanvragen.

De volgende stappen doen je best in samenspraak met een notaris of advokaat.

Want je stuurt dan het bewijs van overlijden naar het Centraal Testamentregister in Madrid.

Na een tijdje krijgt je antwoord. Als ze een testament hebben gemaakt in Spanje moet je dan een afschrift opvragen.
Dan kan je met dit afschrift van het overlijden het Spaanse testament opvragen in Nederland of in België.

Indien er een testament is in Spanje ga dan zeker naar een notaris.
De notaris is immers deskundig in die zaken.
Hij kan dan ook vaststellen hoe het testament verloopt.
Er zijn veel zaken van belang, waar de notaris kan rekening mee houden uit zijn jaren lange ervaring.

De volgende stap is het vaststellen van alle bezittingen van je overleden in Spanje.

Waren zijn gehuwd, of hadden ze een nieuwe partner ?
Of meer van die meestal onverwachte wendingen..

Dit wordt vastgesteld met de hulp van een Spaans fiscalist.
Meestal zijn de contacten in Spanje dan het ideale vertrekpunt om meer te weten te komen. Bijvoorbeeld de vrienden kring, de ( nieuwe) partner….
Een Spaanse belastingadviseur kan dan ook nakijken wat de overledene aangaf bij de Spaanse belastingen.

Zoals je merkt is dit allemaal zeer ingewikkeld en tijdrovend.

Het NIE nummer en erfrecht in Spanje

Bij een erfenis uit Spanje hebben alle erfgenamen ook een NIE nummer nodig.
Het NIE nummer is een identificatienummer.
Het NIE nummer kan je aanvragen bij het Spaanse Consulaat in België ( Brussel) of Nederland ( Amsterdam).

Maar ook in het politie kantoor in Spanje nabij het onroerend goed.
Lees ook onze pagina NIE nummer in Spanje een belangrijk document.

Er zullen niet alleen successierechten betaald worden maar ook belastingen op het bezit van het ge-erfde onroerend goed.

Europese Erfrecht en erfrecht in Spanje

Gelukkig is er een verbetering.

Het Europese Erfrecht verordening bepaalt welk nationaal erfrecht van toepassing is op een internationaal nalatenschap.
Maar het heeft natuurlijk geen zeggenschap over het belastingsysteem in Spanje.

Hel belangrijk is om te onthouden dat men de keuze heeft om een testament op te maken voor het nationaal erfrecht. Dus dat men duidelijk kiest voor het Belgisch erfrecht of het Nederlands erfrecht.

Erfrecht in Spanje
Erfrecht in Spanje

Erfbelasting

Als je als Belg of Nederlander overlijdt in Spanje en je hebt er bezittingen dan zal er steeds in Spanje erf belastingen moeten betaald worden.

Erfrecht in Spanje, daar zit ook nog een addertje . Het Spaanse systeem van erf belasting is bepaald door Spanje zelf. Meer dan de autonome staten kunnen zelf bepalen hoe ze dit belastingen.
Bijvoorbeeld dit kan totaal verschillend zijn tussen Murcia of Barcelona.

Om het nog wat ingewikkelder te maken kan iedere zelfstandige regio ( communidad) in zekere zin zelf bepalen welke tarieven of vrijstellingen aanrekenen.

Tenslotte erfrecht in Spanje

Dus de notaris raadplegen is dan geen luxe maar een noodzaak.