Steenmannetjes gesignaliseerd in Spanje

Steenmannetjes vind je in de culturen die in de bergen zijn.
Bijvoorbeeld in veel Scandinavische landen kan je steenmannetjes tegen komen.
Maar nu worden er overal steenmannetjes door de toeristen gebouwd, ook in Spanje.

Meer dan een mooi rotsformatie

Daardoor is hun oorspronkelijk doel teniet gegaan.
In vele culturen zijn het betekenisvolle plaatsen. Sommigen zijn zelfs heilige plaatsen.
Bijvoorbeeld ook bij de grieken zijn het mythologische keien formaties .

Terwijl ook in de Scandinavische en de Keltische cultuur de opeen gestapelde stenen een grote rol spelen.

In de Noorse mythologie zijn het de plaatsen waren trollen en elfen woonden. Die wil je toch niet storen.

Terwijl in de Keltische de steenmannetjes de plaats van de overleden voorouders aanduiden.

Steenmannetjes
Steenmannetjes

Ze zijn verbonden met rituelen en mystiek.

Navigatie middel

Terwijl nu de steenmannetjes nog steeds een doeltreffend navigatiemiddel is op afgelegen plaatsen. Waar weer, wildernis en wind niks anders toe laten.
Ze markeren de loop routes waar door de barre weersomstandigheden paaltjes of verf niet echt helpen. Of waar de paden moeilijk herkenbaar zijn.
Bijvoorbeeld in de Noorse hoogvlakten. Daar staan er steenmannetjes die al eeuwen getrotseerd hebben. Ze horen tot hun cultureel erfgoed.

Steenmannetjes zonder betekenis.

Toeristen bouwen nu voor de lol.
Of voor de mooie foto op hun Instagram steenmannetjes op bepaalde stranden in Spanje.

In het Noorden is het nu al soms verboden om steenmannetjes te bouwen.
Ze verwarren het eeuwen oude navigatie systeem.
Of gebruiken stenen die al eeuwen er staan als mystieke plek. Zonder te beseffen, vernietigen ze een cultureel erfgoed.

De Spanjaarden zijn daar niet gelukkig mee. Ze willen dit niet.
Ook omdat het niet tot hun cultuur behoort.
Maar ook omdat de natuurlijke fauna en flora verstoord wordt.
Bijvoorbeeld op de Canarische eilanden is het teveel van het goede .
Daarom leggen natuurverenigingen de opgestapelde stenen terug op hun oorspronkelijke plaats.
De stenen hebben immers een doel in de natuur. Ze zijn de natuurlijke woonomgeving van vele kleine diertjes.

Als bescherming voor insecten, kleine reptielen en allerhande kruiden en gewassen.
Op sommige plaatsen is zelfs de natuurlijke broedgebieden, waar eieren worden gelegd tussen de keien en de stenen, verstoord.

Dus vragen ze ook in Spanje en ook aan het populaire Costa Blanca de regel te volgen van de natuurliefhebbers.

Take nothing but pictures, leave nothing but your footprints and kill nothing but your time.