Tweede medisch centrum in Orihuela Costa

Tweede medisch centrum aan de Orihuela Costa heeft zijn akkoord gekregen om verder te bouwen in mei 2020.

Er is al jaren een kwaliteitsvolle goedwerkende medisch centrum in Cabo Roig. Namelijk het Aqua marine medisch centrum.
Die is dagelijks open. Vierentwintig uur bereikbaar.
Die bestaat sedert 2005.

Tweede medisch centrum
Tweede medisch centrum

Dit is natuurlijk een geruststelling voor de vele verblijvers aan de Orihuela Costa .

Maar het heeft wel zijn “Spaanse” voorgeschiedenis .
Reeds jaren bestaat er een basis om verder op te bouwen.
Wegens besparingsmaatregelen van het Ministerie van Spaanse volksgezondheid werd dit op de lange baan geschoven.

Maar de wereldwijde pandemie in 2020 heeft gezorgd dat het tweede medisch centrum toch wel echt noodzakelijk is . Ook aan de mooie Spaanse Orihuela Costa.
Want het medisch centrum aan Cabo Roig bleek nu wel onvoldoende voor de grote vraag aan zorg.

Dus werd het licht dus op groen gezet voor het tweede medisch centrum .
Zodat de druk niet te zwaar wordt op het eerste centrum.

Voor al duidelijkheid . Deze centrum vervangen de ziekenhuizen niet. Ze zorgen voor de eerste lijnzorg. Zoals bij ons een huisdokter of een wijkgezondheidsdienst.
Er is een gemeenschappelijk budget van de stad voor zien van 300 000 euro voor de grond.

In het verleden was er twijfel bij het ministerie van volksgezondheid .
Want er was geen bewijs over de werkelijke nood aan een gezondheid centrum.
Namelijk zij onderzoeken de noodzaak aan de hand van de cijfers van de bevolking die ingeschreven is op het gebied.
Er waren niet voldoende Sip kaarten ingeschreven aan Orihuela Costa .

Wat is een SIP kaart ?

Dit is een medische kaart die je toegang verleent tot de openbare Spaanse gezondheidszorg. Je hebt die nodig als je definitief woont in Spanje.

Sip kaart
Sip kaart

Deze kaart is natuurlijk persoonlijk. Zo is ieder gebruiker geïdentificeerd voor de gezondheidszorg.
Zo kan de dienst gezondheidszorg onmiddellijk overzicht krijgen over jouw medisch problemen en diensten. Met respect voor je privacy.

Tweede medisch centrum

Het bestaande criteria voor 2020 was 20 000 geregistreerde SIP bewoners.
Maar in Orihuela Costa zijn er 30 000 .
Terwijl de toeristen ook gebruik maken van het centrum maar dan wel met hun Europese Ziekte Verzekeringskaart .

Europese ziekteverzekering kaart
Europese ziekteverzekering kaart

Daarbij zal de permanentie van de MUG ook opgetrokken worden van 12 uur naar 24 uur. Zodat er vlug kan gereageerd worden op een nood vraag.

Nu, beseft ook het Ministerie van Gezondheid dat het nieuwe centrum noodzakelijk is.
Om te beantwoorden aan de vele verblijvers ( met SIP kaart ) en de vele toeristen.
Zodat iedereen kan genieten van voldoende eerstelijns medisch hulp .

Orihuela Costa kende de laatste 10 jaren een enorme groei. Zeker met het La Zenia Boulevard shopping centrum.

Er zijn permanente verblijvers.
Maar ook mensen die er huren of gekocht hebben Zo dat ze er een langere periode verblijven zonder ingeschreven te zijn.
Want Orihuela Costa is een ideale plaats om te overwinteren.
Daarnaast zijn er dan ook nog het groot aantal toeristen tijdens de zomer maanden.

Populaire regio's om te overwinteren
Populaire regio’s om te overwinteren